I oktober 2012 åkte vi runt bland gymnasier i Jämtland och tog upp ljud från samtal i grupp och enskildt med elever. Upptagningarna är en bank av röster kring projektets tematik. De finns som 74 unika citat, i utställningen som 12 ljudinstallationer, som transkriberade intervjuer/gruppsamtal och i filmen som röster.