Jag tror inte jag är mer än Jämtland, säger min lillasyster en dag. Klart du är, skärp dig, svarade jag och tyckte det hon sa lät visionslöst. Länge efteråt tänker jag på det där. Kanske mest på mitt svar. Som att jag vet vad det betyder att vara mer eller mindre än Jämtland.

I den meningsväxlingen tar projektet sin start. Jag tänker på hur jag en gång tänkt. Alla mina vänner, jag och kanske också min syster, med vilken självklarhet vi tänkt på vad det innebär att stanna eller fara. Med vilken självklarhet vi lämnat. Jag hade velat att någon frågat mig om platsen är en slags accessoar. Jag hade velat att någon satt mig framför fleras tankar om plats, inte bara våra och de som förmedlades genom sånt vi tog intryck av.

TT flyttade alla norrlandskontor till huvudstaden med motiveringen att geografisk plats inte längre spelar någon roll. Motsägelsen ”som alla vet börjar normförändringar i urbana miljöer och sprider sig ut över landet” är en mening i en artikel i DN 2012. Befinner då somliga sig där ingen normförändring kan ske? Där man får acceptera den norm som förändrats på annat håll? Vilka människor associeras med den platsen, den där ”ingen förändring sker”?

-

LGH + BIL + ALLT JAG HAR OCH ÄGER är :
en dokumentärfilm
en utställning (gå hit och dra till #90 finner du bilder från utställningen.)
en bok
ett kvantitativt material om platsens betydelse

Det är ett forskningsprojekt i film, illustration och ljud.
Det är en personlig reflexion kring att växa upp i en land som mycket snabbt urbaniseras och om det urbana som norm.

KONTAKT

CLARA BODÈN (film, foto, klipp, idé, producent)
claramariaboden@gmail.com

CICELY IRVINE (musik, ljudinstallationer)

cicelyirvine@msn.com

RONJA SVENNING BERGE  (grafisk formgivning, illustration)
ronjasvenningberge@gmail.com

MARIKEN HALLE (kreativ producent)
mariken.halle@gmail.com